Πώς βρίσκει εφαρμογή το blockchain στη γεωργία και τη βιομηχανία τροφίμων

Η γεωργία είναι ένας από τους τελευταίους τομείς παγκοσμίως που αγκαλιάζει την ψηφιακή τεχνολογία. Η πανδημία της νόσου Covid-19 έχει ρίξει φως στα ζητήματα ορατότητας και ιχνηλασιμότητας στις γεωργικές αλυσίδες εφοδιασμού, τα οποία θα μπορούσαν να ενισχυθούν σημαντικά με τεχνολογικές λύσεις.

Το Blockchain θα μπορούσε να βοηθήσει στη στήριξη της αναγεννητικής γεωργίας, καθώς και να καταστήσει τη βιομηχανία τροφίμων πιο βιώσιμη.

[Σε μία προσπάθεια αποτύπωσης της «αναγεννητικής γεωργίας» ο Richard Leask την ορίζει ως την «γεωργία που ενσωματώνει πολλές πρακτικές που χρησιμοποιούνται σε άλλα πιο ολιστικά γεωργικά συστήματα όπως η οργανική και η βιοδυναμική καλλιέργεια. Δεν απορρίπτει παντελώς τη χρήση χημικών σκευασμάτων, αλλά περισσότερο προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει την εισροή οποιουδήποτε υλικού μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην οργανική ουσία και στους μικροοργανισμούς του εδάφους.

Βασικές αρχές:

  • Εξισορρόπηση των θρεπτικών συστατικών του εδάφους,
  • Το έδαφος να είναι πάντα καλυμμένο (είτε με ζιζάνια είτε με φυτικό υλικό σε διαδικασία αποσύνθεσης),
  • Ελαχιστοποίηση της παρέμβασης στο έδαφος,
  • Αύξηση της βιοποικιλότητας φυτών και μικροοργανισμών,
  • Ενσωμάτωση των ριζικών συστημάτων των ζωντανών φυτών στο έδαφος καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, και
  • Διαχείριση των ζώων και των πτηνών που βρίσκονται στην καλλιέργειά μας]

Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών που μπορούν να βοηθήσουν στη διαμόρφωση της γεωργικής βιομηχανίας του μέλλοντος και θεωρώ ότι το blockchain θα είναι βασικός παράγοντας, καθώς διαθέτει ένα ευρύτατο φάσμα εφαρμογών στη διαχείριση τροφίμων, στον έλεγχο της ποιότητας, στα logistics, στη μείωση των απορριμμάτων και στην πάταξη της νοθείας των τροφίμων.

Η ασφάλεια των τροφίμων είναι μια μεγάλη πρόκληση, λόγω της έλλειψης διαφάνειας στις αλυσίδες εφοδιασμού, που ενδέχεται να οδηγήσουν σε δαπανηρά λάθη που είναι δυνητικά πιο επιβλαβή από ό, τι σε άλλες βιομηχανίες λόγω των πιθανών κινδύνων για την υγεία που σχετίζονται με την κακή ποιότητα των τροφίμων – ειδικά εάν αυτοί οι κίνδυνοι προκύπτουν από ζητήματα βιοασφάλειας.

Χρησιμοποιώντας το blockchain, οι εταιρείες μπορούν να έχουν μια ακριβή εικόνα σε πραγματικό χρόνο σχετικά με το απόθεμα, πληροφορίες σχετικά με το αν βρίσκεται σε διαμετακόμιση ή στον τελικό προορισμό της και να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα τις ανάγκες προμηθευτή και πελάτη.

Η έλλειψη ορατότητας στην αλυσίδα εφοδιασμού εκθέτει επίσης τη βιομηχανία στον κίνδυνο απάτης σε τρόφιμα, η οποία, σύμφωνα με τον FAO, κοστίζει στη γεωργική βιομηχανία περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Η σπατάλη των τροφίμων έχει φτάσει επίσης σε ανησυχητικά επίπεδο, με το 33% των τροφίμων να «πετιέται» κατά τη διαδικασία της παραγωγής, μεταφοράς και αποθήκευσης. Προτού δηλαδή φτάσει στον τελικό καταναλωτή.

Τα δεδομένα που εμφανίζονται στο δίκτυο blockchain θα είναι εξαιρετικά πολύτιμα για την ιχνηλασιμότητα και τη διαφάνεια, επιτρέποντας τον γρήγορο εντοπισμό σφαλμάτων, απάτης ή δυσλειτουργίας, συνδέοντάς τα προς τα πίσω με τις συγκεκριμένες πηγές τους σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού για να βελτιώσουν τελικά την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων.

Η καταγραφή κάθε βήματος στην αλυσίδα αξίας θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει στην εκτίμηση της απαιτούμενης ποσότητας αποθεμάτων, συμβάλλοντας στη μείωση της σπατάλης.

Διαχείριση αγροτικών ασφαλίσεων και επιδοτήσεων

Με τη γεωργία να είναι ένας από τους τομείς που είναι πιο ευαίσθητοι σε περιβαλλοντικές απειλές, οι κυβερνήσεις έχουν προχωρήσει σε επιδότηση των γεωργικών επιχειρήσεων (σ.σ. η Κ.Α.Π. στην Ε.Ε.), αλλά το σύστημα κατανομής των επιδοτήσεων μπορεί να είναι περίπλοκο, αδιαφανές και δύσκολο να διαχειριστεί (σ.σ. βλέπε ως παράδειγμα τον ΟΠΕΚΕΠΕ).

Ένα γεωργικό σύστημα ασφάλισης (σ.σ. βλέπε ως παράδειγμα τον ΕΛΓΑ) θα μπορούσε να χτιστεί σε blockchain όπου βασικά συμβάντα καιρού και σχετικές αποζημιώσεις συντάσσονται σε «έξυπνα» συμβόλαια που συνδέονται με κινητά χαρτοφυλάκια. Τα δεδομένα καιρού θα μπορούσαν να παρέχονται τακτικά από αισθητήρες στο χωράφι και να συσχετίζονται με δεδομένα από κοντινούς μετεωρολογικούς σταθμούς και, σε περίπτωση ξηρασίας ή πλημμύρας στο χωράφι, να γίνονται άμεσες πληρωμές στους αγρότες.

Οι πληρωμές τροφίμων και οι διασυνοριακές εμπορικές πληρωμές συνεπάγονται τέλη και καθυστερήσεις και βασίζονται σε μεσάζοντες, πράγμα που σημαίνει ότι οι μικρές συναλλαγές εμποδίζονται από αργά, ακριβά και ανασφαλή συστήματα πληρωμών. Οι «έξυπνες συμβάσεις» συνδεδεμένες στο blockchain θα μπορούσαν να υποστηρίξουν συναλλαγές peer-to-peer σε ένα διαφανές και ασφαλές περιβάλλον, στο οποίο τα μέλη μπορούν να ορίσουν δικαιώματα και υποχρεώσεις γύρω από συγκεκριμένες συναλλαγές, αφαιρώντας την ανάγκη για μεσάζοντες.

Τα χαρακτηριστικά του Blockchain αποδεικνύονται χρήσιμα για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του κόστους και των συμβάσεων, τα οποία με τη σειρά τους διευκολύνουν τη συμφωνία τιμολόγησης, βελτιώνοντας τελικά την επεξεργασία πληρωμών, μειώνοντας το κόστος συναλλαγών και ενισχύοντας την εμπιστοσύνη μεταξύ των ενδιαφερομένων.

Blockchain στην πράξη στην αναγεννητική γεωργία

Μια συνεργασία μεταξύ του ισπανικού ομίλου αγροτεχνολογίας Fidesterra και της Finboot βοήθησε στη βελτιστοποίηση των γεωργικών διαδικασιών. Η πλατφόρμα διαχείρισης της Fidesterra συνδυάζει εργαλεία τηλεανίχνευσης με αναλυτικά δεδομένα, δορυφορικές εικόνες, τεχνητή νοημοσύνη, μηχανική εκμάθηση και διαδικτυακές συσκευές, για να παρέχει στους αγρότες λεπτομερή και ακριβή δεδομένα για την παρακολούθηση των καλλιεργειών.

Η Fidesterra ενσωμάτωσε πρόσφατα το μεσαίο λογισμικό blockchain της Finboot “MARCO” σε αυτήν την πλατφόρμα, προκειμένου να καταγράψει με ασφάλεια όλα τα γεωργικά δεδομένα που συλλέγονται από αυτές τις τεχνολογίες, όπως η θερμοκρασία του εδάφους, η στάθμη του νερού και η χρήση λιπασμάτων.

Ταυτόχρονα, δίνει τη δυνατότητα στους αγρότες να παρακολουθούν στενά τις αναπτυσσόμενες συνθήκες και, συνεπώς, να προσδιορίζουν τον πιο προσοδοφόρο χρόνο για τη φύτευση και τη συγκομιδή.

Επιπλέον, το blockchain έχει τη μοναδική ικανότητα να καταγράφει κάθε βήμα στην αλυσίδα εφοδιασμού του γεωργικού προϊόντος για να παρέχει πλήρη ιχνηλασιμότητα και διαφάνεια.

Πηγή: Alex Black, fginsight.com, 08 03 2021 | 06:10