Στην Πράξη Trace Olive συμμετέχουν οι εταιρίες: NEUROPUBLIC (Φορέας Αρωγός), Αειφορική, Άξιον Αγροτική, Κωνσταντόπουλος – Μιχαλόπουλος, Μονοπάτι ΑΕ καθώς και οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί Μεσολογγίου, Καινούριου, Αμαλιάδας, Ζακύνθου, Πολυγύρου, Στυλίδας και ΑΣ Αρκαδίας.

Η NEUROPUBLIC (NP) είναι μια καινοτόμος εταιρεία πληροφορικής (με 90+ υπαλλήλους) με εξειδίκευση σε ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων που οικοδομούνται σε αρχιτεκτονική υπολογιστικού νέφους (Cloud computing), και εστιάζουν στην Ευφυή Γεωργία και τη Γεωργία γενικότερα.

Η NP έχει συμμετάσχει και συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό έργων πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων ερευνητικών έργων χρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. (Horizon 2020, LIFE, FP7, FP6, όπως τα DataBio, IoF2020, SmartAgriHubs, LIFE GAIA Sense, LASIE κλπ.), έργων χρηματοδοτούμενων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) όπως τα Euro-VO Registry & RAWDAR). Η NP είναι μέλος διεθνών δικτύων όπως το AIOTI (www.aioti.eu), το BDVA (www.bdva.eu) το EARSC (www.earsc.org) και η Farm Europe (www.farm-europe.eu) και συμμετέχει ενεργά στις ομάδες εργασίας τους που ασχολούνται με την ευφυή γεωργία.

Το 2013 η NP ξεκίνησε το έργο Ευφυούς Γεωργίας, αποσκοπώντας στην παροχή συμβουλών νέας γενιάς στους αγρότες. Η NP σχεδίασε και ανέπτυξε τους τηλεμετρικούς σταθμούς gaiatron, για την παρακολούθηση περιβαλλοντικών και εδαφικών παραμέτρων. Χρησιμοποιώντας παραμέτρους που προέρχονται από το δίκτυο περιβαλλοντικών αισθητήρων, ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων βασισμένο στην υποδομή νέφους της NP υποστηρίζει το μηχανισμό λήψης αποφάσεων για τις καθημερινές καλλιεργητικές πρακτικές των παραγωγών, με μία αποδοτική και φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση μέσω υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας. Οι υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας δοκιμάζονται και βελτιώνονται στο πλαίσιο του έργου DataBio (www.databio.eu) του προγράμματος Ορίζοντες 2020, στο οποίο η NP είναι υπεύθυνη για την οργάνωση των πιλοτικών ευφυούς γεωργίας σε ελιές, οπωροφόρα, σταφύλια και λαχανικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, η NP συντονίζει το έργο LIFE GAIA Sense (www.lifegaiasense.eu) του προγράμματος LIFE είναι υπεύθυνη για τα 18 πιλοτικά αυτών των υπηρεσιών σε Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία. Η NP ανέπτυξε το πληροφοριακό σύστημα GAIA (https://www.c-gaia.gr) το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό και αποδοτικό εργαλείο για την κάλυψη των αναγκών σε πληροφόρηση κάθε φορέα συνεταιριστικού και ιδιωτικού στο χώρο της αγροτικής οικονομίας.

URL: www.neuropublic.gr