Συντονιστής του έργου

Κωνσταντίνος Σαββίδης

Neuropublic

Διεύθυνση: Μεθώνης 6

TK: 18545 Πειραιάς

Τηλέφωνο: 2104101010, εσωτ. 3845

Email: [email protected]